سنگ نگاره های ایران

سنگ نگاره های ایران
یك تخته سنگ با نقش های متعدد بزكوهی Ibex كه نمادهایی از تاریخ، هنر و هویت ایران باستان است، آثاری كه قدمت بعضی از آنها به هزاره ی پانزدهم ق.م(17000سال پیش) می رسد. نقش های حكاكی شده بر این سنگ های سخت، نشان از عظمت تاریخ و روح لطیف هنرمندان بس كهن یك ملت دارد. متاسفانه این آثار بی بدیل توسط عوامل طبیعی بشدت در حال نابودی اند؟! منبع:facebook.com00Facebook Google+ Twitter
تقی | پنجشنبه 1 دی 1390 | 8 سال پیش364 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید