مسجد آمنه گل ندوشن

مسجد آمنه گل ندوشن
بنای اولیه آن از آثار قرن هشتم هجری و بنای فعلی، منحصر به اتاق کوچکی است که تنها اثر قابل توجه آن، سنگ نوشته ای به خط نسخ خوش است که در آن نام بانی مسجد " زین الدین علی بن محمد بن ابراهیم الکحائی ؟ " و تاریخ رمضان 777 ه-.ق نقرشده است.00Facebook Twitter
مجید سلمانی | پنجشنبه 17 فروردين 1391 | 8 سال پیش1152 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجید سلمانی ندوشنعضویت از پنجشنبه 17 فروردين 1391
واژه کلیدیمسجدآمنهندوشن