مقبره شیخ خلیفه

مقبره شیخ خلیفه
این مقبره درروستای جزه بخش خفرقرارداردودرفهرست آثارملی به ثبت رسیده است 00Facebook Google+ Twitter
محمدنجاتی جزه | سه‌شنبه 22 فروردين 1391 | 7 سال پیش1342 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمدنجاتی جزه عضویت از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر
واژه کلیدیمقبرهشیخخلیفه