شیخ خلیفه

شیخ خلیفه
شیخ خلیفه دربخش خفراستان فارس قرارداردوازآثارمتعلق به قرن هفتم قمری است .این مقبره درروستای جزه بخش خفر قراردارد. بنای اصلی این مقبره به طول 6در6متردارای 4شاه نشین در4جهت اصلی است .شاه نشین جنوبی یک محراب معرق کاری زیبا ونفیس داشته که درسال 1315بقایای آن به موزه پارس شیرازانتقال یافته است .این بقعه درسال 1381توسط میراث فرهنگی وبا شماره6783 در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است .00Facebook Google+ Twitter
محمدنجاتی جزه | يكشنبه 27 فروردين 1391 | 7 سال پیش1237 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمدنجاتی جزه عضویت از دوشنبه 7 فروردين 1391کارشناس سنجش وارزشیابی اداره آموزش وپرورش خفر
واژه کلیدیشیخخلیفه