سنگ نگاره های ایران

سنگ نگاره های ایران
نقش بزكوهی نماد ایران باستان و نمایی از آبخواهی، زایندگی، بركت و محافظت است. مضمونی كه به گواه نماد شناسان جهانی درجای جای دنیا از هزاره های قبل برای همه ی جوامع بشری قابل درك ، فهم، و احترام بوده و هم اكنون نیز برای متخصصین علم باستان شناسی نقوش صخره ای، اصلی پذیرفته شده است. بیش از 90 در صد نقوش سنگ نگاره ها و طرح روی سفاینه های ماقبل تاریخی ایران نیز بزكوهی است، با مضامین ملی و جهانی؟! Ancient rock art - Ibex and holy symbols: the footprint of God BIG HORN SHEEP— rain, counting 00Facebook Google+ Twitter
محمد | دوشنبه 25 ارديبهشت 1391 | 7 سال پیش640 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید