طبیعت افوس

طبیعت افوس
کوهستان های زیبا و پرگل افوس در 165 کیلومتری غرب اصفهان00Facebook Twitter
مهرداد | يكشنبه 18 تير 1391 | 7 سال پیش1317 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند
واژه کلیدیطبیعتافوس