پاوه با معماری ویژه

پاوه با معماری ویژه
شهر پاوه با معمار پله ای درای چند ویژگی داشته ایت اول داشتن پنجره هایی به رنگ آبی دوم داشتن دیوارهای زخیم از جنس سنگ برای محافظت از گرما و سرما سوم حیاط بودن بام خانه هابرای هم دیگر چهارم متمرکز بودن خانه برای محافظت از دکدیگر و نیز استفاده از زمین برای کشاورزی پنجم کوچه های سر پوشیده به دلیل اینکه در زمستان از برف پوشیده نشوند ششم00Facebook Google+ Twitter
عدنان | يكشنبه 15 مرداد 1391 | 7 سال پیش1129 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیپاوهمعماریویژه