مسجد جامع ندوشن

مسجد جامع ندوشن
ندوشن، آثار و بنا های تاریخی ای دارد كه یكی از آن ها، «مسجد جامع ندوشن» است. این مسجد نیز مانند بیشتر مساجد جامع، موزه ای است از عناصر معماری، سرستون های چوبی كنده كاری شده، ستون های سنگی، در های چوبی تزیین شده، كتیبه های سنگی و كتاب های خطی. یكی از اشیای موزه ای این مسجد، منبر آن مسجد است. این منبر كهن و زیبا با چوب گردو ساخته شده و هنر های منبت و معرق و گره چینی در تزیین آن به كار رفته است. تاریخ كنده كاری شده روی سرلوحه آن، زمان ساختش را جمادی الاول 546 ه.ق (شهریور 530 ه.ش) نشان می دهد. این منبر نزدیك به نه سده پیشینه دارد. با این كه بیشتر منابع، پیشینه مسجد جامع ندوشن را سده هشتم و «دوران آل مظفر» می نویسند، اما پیشینه منبر این مسجد به سده ششم و زمان حكومت دختران «امیر فرامرز» می رسد. پس این مسجد یكی از مسجد های كهن یزد است. 00Facebook Twitter
زینلی ندوشن | پنجشنبه 18 آبان 1391 | 7 سال پیش1434 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید