سنگ نگاره های ایران

سنگ نگاره های ایران
باز دید دوستداران هنرهای صخره ای كهن و بی بدیل ایران در تیمره. كودكان خردسال تا پیران عصا به دست. همه باهم حس زیبای زلال و صافی را در آینه نیاكان تجربه می كنند و این حس زیبا بر چهره ی كودكان خواندنی است. كتاب زندگی صفحات زیبای دیگری هم دارد.20Facebook Google+ Twitter
محمد | پنجشنبه 18 آبان 1391 | 7 سال پیش839 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید