سنگ نگاره های تیمره- کوه های اطراف خمین)

سنگ نگاره های تیمره- کوه های اطراف خمین)
وجود نقوش گربه سانان متعدد كه طی هزاره های قبل ایجاد شده اند نشان از دیده های هنرمندان و وجود زیستگاه آن حیوانات در تیمره و مركز ایران دارد كه متاسفانه بعدها این حیوانات تحت تاثیر عوامل مختلف، بویژه عوامل انسانی از بین رفته اند. نقش فوق شیر نر است كه متعلق به هزاره ی سوم ق.م می باشد كه هنرمند آن را با تكنیك هنری فوق العاده بر سنگ سخت دیواره ی یك دره حك كرده و به سنگ شخصیتی بی بدیل بخشیده است . این نقش در سال 89 در كوه های تیمره (خمین) توسط نگارنده كشف شده است.00Facebook Twitter
محمد | پنجشنبه 25 آبان 1391 | 7 سال پیش1460 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید