روستای زناب

روستای زناب
جهت آشنایی بیشتر با این روستا به آدرس اینترنتی www.zenabnews.ir مراجعه نمایید. باتشكر.10Facebook Twitter
اكبر | پنجشنبه 2 آذر 1391 | 7 سال پیش2211 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
اكبر قربانی زنداكبر قربانی زندعضویت از شنبه 3 دی 1390
واژه کلیدیروستایزناب