مسیر امام زاده

مسیر امام زاده
این بقعه در نزدیکی روستای فشکور و بر بالای کوهی منفرد واقع است . 10Facebook Google+ Twitter
پیمان | پنجشنبه 21 دی 1391 | 6 سال پیش1385 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید