بقعه امام زاده فضل فاضل

بقعه امام زاده فضل فاضل
پلان آن 8 ضلعی است و گنبدی دوپوش با نمای داخلی نیم دایره و نمای بیرونی هرمی شکل 8 وجهی بر فراز آن استوار است . 00Facebook Twitter
پیمان | شنبه 30 دی 1391 | 7 سال پیش1984 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید