حمام شیخ بهایی در میانه

در بین روستای گوگ تپه میانه و روستای چروک در اطراف شهر ماه نشان زنجان روستایی به نام اعلن وجود دارد.در این روستا حمامی شبیه حمام شیخ بهایی وجود دارد که به همان شیوه حمام شیخ بهایی کار میکرد.اما بدلیل اینکه مردم تصمیم بر بزرگتر کردن و گسترش این حمام میگیرند باعث تخریب و از بین رفتن ویژگی خاص این حمام میشوند.00Facebook Twitter
پیام | پنجشنبه 28 دی 1391 | 7 سال پیش1562 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید