قله ی زیبای ته ته

قله ی زیبای ته ته
یکی از قلل زیبا و برفگیر سلسله کوه شاهو قله ته ته می باشد. این کوه در مرز کردستان عراق و مشرف به شهر حلبچه و مریوان می باشد دریاچه زیبای زریوار و دریاچه دربندیخان و منطقه شهرزور عراق تا نواحی کرند غرب پاوه بر روی آن قابل رویت است. این کوه که گردنه معروف ته ته از آن می گذرد استان کرمانشاه را به استان کردستان متصل می کند تفرجگا دالانی و هزارانی و دربند دزلی از مناطق گردشگری آن می باشد. پوشش گیاهی و جانوری این قله بسیار متونع می باشد هم چنین چشمه های پر آب و غارهای آن دیدنی است یخچال طبیعی این قله تاپایان بارندگی سال بعد برای رهگذران محل تامین آب است10Facebook Twitter
عدنان | جمعه 29 دی 1391 | 7 سال پیش1969 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیقلهزیبای