مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا

مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا
نقش سنگ نگاره ای كه توسط هنرمند ایرانی در هزاره های قبل بردیواره ی كوه ها و دره های تیمره حك شده با شباهت هایی بسیار نزدیك به تصویر ببرهای تاسمانی Thylacines ! آیا این نقش سنگ نگاره گونه ای از حیوان تاسمانی است كه نسل آن منقرض شده یا از گونه گربه سانانی متفاوت است كه نیاز به مطالعات زیست شناسی دارد. لازم به ذكر است كه از این نمونه ها متعدد یافته ایم. 00Facebook Google+ Twitter
محمد | پنجشنبه 12 بهمن 1391 | 7 سال پیش1801 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
محسن | سه‌شنبه 29 آبان 1397 | 4 ماه پیش00
نویسنده محترم لطفا اظهار کنند که این سنگ نگاره کجای خمین است؟ اما من بهتر می دانم. این سنگ نگاره مربوط به عباس آباد گلپایگان است که جنابعالی به چه دلیل آنرا مربوط به شهر دیگری می دانید و کشف این اثر مربوط به بنده است که سالهای گذشته شما را برای دیدن به آنجا بردم.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید