مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا

مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا
نقش سنگ نگاره ای كه توسط هنرمند ایرانی در هزاره های قبل بردیواره ی كوه ها و دره های تیمره حك شده با شباهت هایی بسیار نزدیك به تصویر ببرهای تاسمانی Thylacines ! آیا این نقش سنگ نگاره گونه ای از حیوان تاسمانی است كه نسل آن منقرض شده یا از گونه گربه سانانی متفاوت است كه نیاز به مطالعات زیست شناسی دارد. لازم به ذكر است كه از این نمونه ها متعدد یافته ایم. 00Facebook Google+ Twitter
محمد | پنجشنبه 12 بهمن 1391 | 6 سال پیش1580 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید