پاوه در لباس زمستان

پاوه در لباس زمستان
با رسیدن فصل زمستان غوغای ابر و برف و هیاهوی باد بی بدیل ترین مناظر را بر بوم این طبیعت بکر می آفریند شهری با هزار پله و هزار کوچه که در آن اشکالی نامتجانس از شورش برف و انقلاب باد می توان دید و دست هنرمندانه خالقی که بندبند کوه ها و تپه را به قلم سفید خویش می آراید این شکوه و عظمت زیبا را به نظاره می نشینیم10Facebook Google+ Twitter
عدنان | چهارشنبه 25 بهمن 1391 | 7 سال پیش1313 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
عبدل | سه‌شنبه 5 خرداد 1394 | 4 سال پیش00
فرشته ای که وکیل است بر خزاین باد ... چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی .
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیپاوهلباسزمستان