نوع پوشش زنان ایران باستان از منظر آثار هنری كهن

 نوع پوشش زنان ایران باستان از منظر آثار هنری كهن
جام نقره ای مرو دشت با نقش بانویی ایستاده با طرح لباسی به بلندای تمام قد و بسیار زیبا، متعلق به ایلام كهن(2300 ق.م ) با شباهتی بسیار نزدیك به نقش لباس سنگ نگاره های تیمره (3000 ق.م.) كه نشان از اصالت و نجابت (نجیب ‌و اصیل‌بودن, پاک‌نژادبودن, بزرگ منش بودن) یك ملت دارد!؟ كشف و عكس سنگ نگاره : محمد ناصری فرد --- تاریخ: زمستان 139000Facebook Twitter
محمد | جمعه 11 اسفند 1391 | 7 سال پیش2197 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید