روستای گال

روستای گال
روستای گال در شمال استان آ.ش قرار گرفته است و یکی از روستاهای استان آ.ش، شهرستان ورزقان بخش خاروانا می باشداین روستا در فاصله صدوپنج کیلومتری تبریز و 32 کیلومتری ورزقان قرار گرفته است.روستای گال از طرف شمال با روستای علیار و از طرف جنوب با روستای مزرعه چل و از طرف مشرق با روستای مزرعه شادی و از طرف مغرب با روستای جوشین و ار طرف شمال شرقی با روستاهای ایزوان و کالجان و از طرف جنوب شرقی با روستای اویلق و از طرف جنوب غربی با روستای سرکش همسایه است.و در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته است.از این روستا تا بخش خاروانا 30 کیلومتر فاصله است و از جاده بین المللی تبریز-ورزقان-خاروانا،یک و نیم کیلومتر فاصله دارد. راهش در سال نود آسفالت کاری شده است. www.galkandi.blogfa.com00Facebook Twitter
شهرت گوزلی | جمعه 25 اسفند 1391 | 7 سال پیش1109 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
شهرت گوزلی | جمعه 25 اسفند 1391 | 7 سال پیش00
خوبه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
شهرت گوزلی عضویت از جمعه 25 اسفند 1391شهرت گوزلی شهرستان ورقان منطقه خاروانا روسنای گال
واژه کلیدیروستایگال