مومیای در قلعه گال- جوشین

مومیای در قلعه گال- جوشین
مومیایی نزدیک به سر این قلعه از طرف روستای گال دیده می شود که اصلا" قابل دسترس نیست،و از دور یک سیاهی به نظر می رسد،جالب است بدانید که این مومیای در فصل بهار و تابستان منجمد و در فصل زمستان ذوب می شود، یا به عبارتی در هوای سرد ذوب و در هوای گرم خشک می شود و مردم بومی به این مومیایلیق می گویند00Facebook Twitter
شهرت گوزلی | جمعه 25 اسفند 1391 | 7 سال پیش1307 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
شهرت گوزلی عضویت از جمعه 25 اسفند 1391شهرت گوزلی شهرستان ورقان منطقه خاروانا روسنای گال