بوجاق

بوجاق
بوجاق؛منطقه ی وسیعی از بندرکیاشهر واقع در ساحل دریای خزر که رودخانه سپیدرود از کنار آن میگذرد و دلتای رود در مصب آن واقع شده. مساحت آن بطور تقریبی 100هکتار و دارای پوشش طبیعی و جانوری می باشد.00Facebook Google+ Twitter
حسن | پنجشنبه 22 فروردين 1392 | 6 سال پیش1269 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
حسن خواهشیحسن خواهشیعضویت از شنبه 17 فروردين 1392
واژه کلیدیبوجاق