سنگ" اوغلان قز"روستای خساره

سنگ
عکس مربوط است به سنگ معروف به "اوغلان قر""دختر و پسر" که در بالای کوه قرار دارد که سنگ سمت راست متعلق به دختر وسنگ سمت چپ متعلق به پسر است.که از زمان قدیم به این نام نامیده شده است00Facebook Google+ Twitter
مجتبی صفری | جمعه 31 خرداد 1392 | 6 سال پیش1979 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مجتبی صفری عضویت از جمعه 31 خرداد 1392