طبیعت بی نظیر دماوند

طبیعت بی نظیر دماوند
هان ای کوه بلند ای سرا پا همه بند از تو این تجربه آموخته ام که نلرزد دلم از غرش سنگین زمان و هراسی ندهد راه به دل از طوفان کاه بودن ننگ است کوه میباید بود www.khanabadd.com00Facebook Twitter
تقی | پنجشنبه 10 مرداد 1392 | 6 سال پیش1171 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید