شگفتی های ایران باستان

شگفتی های ایران باستان
پیوستگی علایم خط ایران باستان با خط تركی باستان، در كشور های ترك زبان. پیوستگی فرهنگی ملل مذكور شگفت انگیز است و نشان از یك ریشه مشترك دارد.00Facebook Google+ Twitter
محمد | يكشنبه 19 آبان 1392 | 6 سال پیش1775 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید