پوشش جنگلی

پوشش جنگلی
درخت زبان گنجشک یا وَن یکی از درختان مقاوم و اقتصادی در منطقه پاوه می باشد این درخت با برگ هایی زیبا علاوه بر زیبایی جنگل ها از نظر اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر زندگی زاگرس نشینان دارد. شیره این درخت که سَقز نیز گفته می شود مصارف دارویی و خوراکی زیادی دارد و راه جمع آوری آن تیشه زنی و جمع آوری عصاره ایی است که از این درخت به دست می آید. میوه این درخت که در منطقه به وَن تَق یا وَنی نام برده می شود در ساخت شیرdنی مخصوصی به نام کوته استفاده می شود زیبایی و جلوه این درخت در زمان ثمر دهی و فصل خزان دوچندان است 20Facebook Twitter
عدنان | يكشنبه 11 آبان 1393 | 5 سال پیش1493 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
واژه کلیدیوَن