روستای سیخوران

روستای سیخوران
روستای سیخوران از توابع سیاهو در شمال شهر بندرعباس بعد از دوراهی فین چند کیلومتری بروید به دوراهی سیاهو میرسید فاصله تا بندرعباس حدودا 90 تا 100 کیلومتر در مسیر سیاهو به بخش احمدی حاجی اباد واقع شده است10Facebook Twitter
عبدل | پنجشنبه 29 آبان 1393 | 5 سال پیش2846 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیروستایسیخوران