مسجد جامع قدیمی شهر کدکن

مسجد جامع قدیمی شهر کدکن
مسجد جامع قدیمی شهرکدکن واقع در مجموعه تاریخی فرهنگی باغ مزار (مرکز شهر) قرار دارد.20Facebook Twitter
مجید | جمعه 26 دی 1393 | 5 سال پیش1414 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید