روستای میمند (میکند)

روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
  • روستای میمند (میکند)
روستای کنده شده در دل سنگ با قدمتی بیش از 2000 سال در استان کرمان نزدیک شهر بابک.20Facebook Twitter
رضا | يكشنبه 5 بهمن 1393 | 5 سال پیش1660 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
رضا  دولتیرضا دولتیعضویت از چهارشنبه 28 شهريور 1386