بندر آفتاب

بندر آفتاب
باز هم اعجاز طبیعت کوه و دریا . در مسیر بندری بندر چارک به چیروئیه به روستاهای بندری زیادی بر میخوری از آن جمله بندر افتاب که به دلیل نزدیکی و تردد با ماشین به جزیره کیش شهرت زیادی دارد . طبیعت تا زمانی زیباست که ما انسانها حرمت ان را که حرمت خویش است نگه داریم و ان را الوده نکنیم تا مجبور نشویم دفعه بعد که به انجا سفر کردیم همنشین زباله های خود باشیم 00Facebook Twitter
عبدل | شنبه 25 بهمن 1393 | 5 سال پیش1546 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیبندرآفتاب