آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی
آرامگاه فردوسی توسی10Facebook Twitter
هادی | يكشنبه 26 بهمن 1393 | 5 سال پیش1385 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
عبدل | شنبه 2 اسفند 1393 | 5 سال پیش00
به حقیقت آدمی باش و گرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت
واژه کلیدیآرامگاهفردوسی