روستای شهری کهنه

روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
کوه های روستای شهری کهنه که از رسته کوه های زاگرس سرچشمه میگیرد بسیار جای باصفاو نسبتا بکری است10Facebook Twitter
هادی | يكشنبه 26 بهمن 1393 | 5 سال پیش1836 بازدید2.0 بر اساس 1 رای
عبدل | شنبه 2 اسفند 1393 | 5 سال پیش00
از اثار پیداست که طوفان و رطوبت (نم) فرسایش ایجاد کرده باید مناطق جنوبی بلوچستان باشد
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت
واژه کلیدیروستایشهریکهنه