محل شهادت امیر کبیر

محل شهادت امیر کبیر
برای امیر کبیر دیگر توضیحی نیست که زبان قاصر من بگوید . جنگ خوب و بد زشت و زیبا از زمان هابیل و قابیل شروع شد و تا زمان اخر جهان در ادامه خواهد بود و این ترازوی پروردگار برای سنجیدن ماست . پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم واقعا چه ارزان فروشیم10Facebook Twitter
عبدل | سه‌شنبه 28 بهمن 1393 | 5 سال پیش1414 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی