باغ فین کاشان

باغ فین کاشان
کاشان شهری که در زمان امیر کبیر به دلیل نزدیکی به تهران پایتخت هر روز ابستن حوادثی بوده است 10Facebook Twitter
عبدل | سه‌شنبه 28 بهمن 1393 | 5 سال پیش1392 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیباغفینکاشان