قامت خمیده نخل

قامت خمیده نخل
قد خمیده ما سهلت نماید اما برچشم دشمنان تیر از این کمان توان زد00Facebook Google+ Twitter
عبدل | چهارشنبه 29 بهمن 1393 | 4 سال پیش1240 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیقامتخمیدهنخل