نمایی متفاوت از شهر من فین

نمایی متفاوت از شهر من فین
  • نمایی متفاوت از شهر من فین
  • نمایی متفاوت از شهر من فین
اینجا شهر من است با مردمانی سخت کوش به سختی و مقاومت نخل برای شناخت فین کافی است کلمه فین هرمزگان را جستجو کنید من هم خسته تان نمی کنمم00Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 29 بهمن 1393 | 5 سال پیش1029 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیشهرفین