مرغ باران

مرغ باران
این پرنده کنار آب زی است و بصورت دسته چند تایی کاهی اوقات هم تکی دیده میشود در رودخانه ساحل دریا و تالابهای دارای پوشش گیاهی به شکار میپردازد هنگام پرواز صدایی شبیه گفتن کمه تییتو تیییتو سر می دهند که مردم محلی آن را تیتووک نام نهاده اند و بر این باور بودند که هنگام پرواز این پرنده در آسمان حتما باران خواهد بارید یعنی خبر از آمدن باران می آوردند.10Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 29 بهمن 1393 | 5 سال پیش1627 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیمرغباران