پل زمانخان از زاویه ای دیگر

پل زمانخان از زاویه ای دیگر
پل زمان خان در روی رودخانه زاینده رود در محدوده شمالی شهر سامان چیزی نیست جز هنر پدران ما . 10Facebook Google+ Twitter
عبدل | پنجشنبه 30 بهمن 1393 | 4 سال پیش1340 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیپلزمانخان