پل کاهکش

پل کاهکش
در شمال شهر سامان .برای صرف صبحانه عازم انجا شدیم اما ..... برگشتیم صبحانه را در جای دیگر خوردیم منطقه از لحاظ غنای طبیعی و پوشش گیاهی غنی است . جریان آب و وسعت رودخانه چشم را خیره می کند. اما من هنگام سفر به آنجا آنقدر اشغال رها کرده ام که دیگران بعد از من .... چشمتان روز بد نبیند . جا نمایی صددرصد دقیق نیست 00Facebook Twitter
عبدل | پنجشنبه 30 بهمن 1393 | 5 سال پیش2164 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیپلکاهکش