بازار قدیمی ارومیه

بازار قدیمی ارومیه
بازار قديمي شهر اروميه در مجموعه بافت قديمي و در گوشه جنوب شرقي شهر قرار دارد. اين بازار همراه با تغيير شيوه زندگي، دستخوش تغييرات زيادي شده است. قديمي ترين بخش هاي باقي مانده آن به دوره صفويه به بعد تعلق دارد؛ به ويژه حمام هاي آن كه متعلق به دوره زنديه و قاجاريه است. در بازار اروميه هر راسته و بخشي، از سبك و شكل خاص دوره خود پيروي كرده است. بقاياي به جاي مانده، نمايانگر ذوق معماري دوره هاي مختلف است. علي رغم تنوع شكل طاق ها، چشمه و گنبدها مجموعه بازار از سادگي ويژه اي برخوردار است. به عبارت ديگر هيچ نوع كاشيكاري، گچبري و سنگ كاري در آن ديده نمي شود. سردر ورودي اصلي بازار اروميه از طرف مسجد اعظم، يكي از زيباترين جلوه هاي قديمي معماري ايران است. مجموعه بازار اروميه متشكل از راسته هاي اصلي و فرعي متعددي است كه از نظم و نقشه خاصي پيروي نمي كند بلكه در طي دوره هاي مختلف به تدريج در محور طولي و عرضي گسترش يافته است قسمتي از بازار دو طبقه است. در اين مجموعه همچنين تعدادي سرا، چهارسوق، تيمچه و حمام هاي قديمي وجود دارد. راسته هاي بازار هركدام وابسته به صنف خاصي است و بر همين اساس نامگذاري شده اند.اين بازار همچنان هسته مركزي خريد و فروش اهالي اين منطقه است. مصالح تمام راسته بازار و چهارسوها از آجر و اغلب بدون اندود ساده گچ است. مجموعه بازار قديمي اروميه در حال حاضر در مركز شهر قرار گرفته و پلان كلي آن بشكل مستطيل ناقص، محصور در بين خيابانهاي امام، عسگرآبادي، اقبال و مهاباد مي باشد. اين بازار حدوداً داراي 60 هزار متر مربع مساحت بوده تنها در قسمت بافت قديمي آن كه در حال حاضر تحت مراقبت و بهسازي مي باشد حدود 1000 باب مغازه با عملكردهاي متفاوت و تعداد 7 تيمچه و سراي نسبتاً بزرگ، پنج حمام قديمي و يك باب مسجد با پنج هزار متر مربع مساحت (مساحت مسجد جامع شهر) و ديگر واحدهاي مربوطه به مشاغل گوناگون واقع شده اند كه در نتيجه اين مجموعه را بصورت يكي از آثار ارزشمند كشور و بازارهاي قديم قابل توجه درآورده است. با توجه به اهميت و ارزش معماري و تاريخي مجموعه مذكور، بعد از انجام مطالعات لازم در سالهاي 58 و 59 اقداماتي براي ثبت بازار قديمي اروميه در رديف آثار ملي كشور معمول و در سال 61 با ثبت مجموعه، امكان حفاظت قانوني از آن فراهم و در حال حاضر مطابق ضوابط و برنامه هاي مصوب، فعاليتهاي عمراني و حفاظتي اين بافت تاريخي انجام مي شود.30Facebook Twitter
محمد | دوشنبه 4 اسفند 1393 | 5 سال پیش2734 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | دوشنبه 4 اسفند 1393 | 5 سال پیش10
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com