پرندگان ایران / دارکوب

پرندگان  ایران / دارکوب
این پرنده در باغ محوطه هتل جهانگردی میناب به تصویر کشیده شده باغی پر از درختان انبه شاه میوه جنوب 20Facebook Twitter
عبدل | دوشنبه 11 اسفند 1393 | 5 سال پیش1326 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیپرندگاندارکوب