دروازه چوگان

دروازه چوگان
میدان امام ( نقش جهان ) اصفهان دروازه چوگان که کمتر مورد توجه قرار میگیرد20Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 13 اسفند 1393 | 5 سال پیش1524 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی