دروازه چوگان

دروازه چوگان
میدان امام ( نقش جهان ) اصفهان دروازه چوگان که کمتر مورد توجه قرار میگیرد20Facebook Google+ Twitter
عبدل | چهارشنبه 13 اسفند 1393 | 4 سال پیش1340 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی