گنجر / سریش

گنجر / سریش
در گویش محلی فین هرمزگان به ان گنجر genjar میگویند شیره ان پس از خشک شدن بوسیله دو عدد سنگ صاف حسابی ساییده میشود تا پودر شود . از پودر حاصله . استادان محلی شکسته بند استفاده نموده پارچه ای تمیز به اندازه نیاز برش داده کمی به آن نم آب میزنند و از پودر گنجر روی آن ریخته و دست و پای شکسته را با ان اتل میگیرند.00Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 13 اسفند 1393 | 5 سال پیش1388 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیگنجرسریش