درکر

درکر
پرنده ایست به اندازه گنجشک کمکی درشت تر سبز رنگ به رنگ سبز قبا در گویش محلی فین هرمزگان به آن در کر dar-e kar ( گنجشک ناشنوا ) میگویند این پرنده حشرات پرنده را در هوا شکار میکند و از آنها تغذیه میکند حشراتی مثل زنبور . سنجاقک . پروانه و سایر حشرات بیشتر علاقه مند است در کنار آب و نیزارهای اطراف باطلاقها و جویهای آب زندگی کند در مناطق جنوبی همه جا یافت میشود10Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 13 اسفند 1393 | 5 سال پیش1154 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
واژه کلیدیپرندگاندرکر