ائل گلي (شاه گلي)

ائل گلي (شاه گلي)
  • ائل گلي (شاه گلي)
  • ائل گلي (شاه گلي)
ائل گلي (شاه گلي) يكي از مهمترين گردشگاه هاي شهر تبريز مي باشد كه در 7 كيلومتري مركز شهر قرار گرفته. اين گردشگاه در زمان آق قويونلوها ايجاد شده. ائل گلي باغ و گردشگاه بسيار بزرگي است كه استخر بزرگي به مساحت 54675 متر مربع با عمق 12 متر در مركز آن است. 20Facebook Google+ Twitter
محمد | چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 4 سال پیش848 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید