مسجد جامع تبريز

مسجد جامع تبريز
  • مسجد جامع تبريز
  • مسجد جامع تبريز
مسجد جامع تبريز يكي از بناهاي تاريخي شهر تبريز مي باشد كه در مركز شهر تبريز بنا شده و بازار تبريز گرداگرد آن شكل گرفته است. اين مسجد مربوط به دوره سلجوقيان تا قاجار است و اين اثر در سال 1310 با شماره ثبت 171 به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.20Facebook Twitter
محمد | چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 5 سال پیش1379 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید