خانه مشروطه تبريز

خانه مشروطه تبريز
  • خانه مشروطه تبريز
  • خانه مشروطه تبريز
خانه مشروطه معروفترين خانه تاريخي شهر تبريز مي باشد كه در زمان مشروطه محل تصميم گيري سران مشروطه مانند ستارخان و باقرخان بوده است. اين بنا به سبك معماري دوره قاجار در حدود تاريخ 1247 خورشيدي توسط حاج ولي معمار تبريزي ساخته شده و هم اكنون موزه مربوط به اسناد تاريخي دوران مشروطه مي باشد. اين بنا در سال 1354 خورشيدي به شماره ثبت 1171 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده.30Facebook Twitter
محمد | چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 5 سال پیش1819 بازدید5.0 بر اساس 1 رای
نمای ایران | چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 5 سال پیش00
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید