تعزیه خوانی در فین هرمزگان

تعزیه خوانی در فین هرمزگان
مسجد از بناهای بسیار قدیمی است و بانی اولیه ان کربلائی ابوتراب بوده است که به تازگی باز سازی شده است و قلعه تاریخی فین کاملا به مسجد چسبیده است10Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 5 سال پیش1378 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی