گرده افشانی نخیلات خرما

گرده افشانی نخیلات خرما
  • گرده افشانی نخیلات خرما
  • گرده افشانی نخیلات خرما
کشاورز برای این امر باید تک تک نخلها را بالا برود و پس از هرس شاخه های خشک بجا مدنده از زمستان. یک تار از خوشه درخت نر که خوب گرده دارد . (کشاورز نخل دار این را خوب تشخیص میدهد ) در لابلای خوشه درختان ماده میگذارد و با وزش باد گرده پراکنده شده و عمل گرده افشانی صورت میگیرد00Facebook Twitter
عبدل | چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 5 سال پیش1409 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی