از آداب فراگشت سال کهنه به سال نو در روستاي خان آباد

از آداب فراگشت سال کهنه به سال نو در روستاي خان آباد
گردگیری و خانه تکانی جهت استقبال از سال نو : غبار روبي و گردگيري از در و ديوار خانه و کف پوش ها و اسباب خانه، و شستشو و پاکيزه و نو کردن جامه و ظروف و اشياي کهنه، دور افکندن اشياي ژنده و فرسوده و تميز کردن ظروف و ديوارهاي منزل،خلاصه «خانه تکاني» براي زدودن آلودگي ها و سياهي ها و بيرون افکندن پلشتي ها از فضاي خانه از رسم هاي کهن روستاي خان آباد در فرا گشت سال کهنه به سال نو بوده است این کار معمولا از يک ماه قبل از نوروز شروع ميشود و تا شب عيد نيز ادامه دارد. www.khanabad.irkhanabad.ir10Facebook Twitter
تقی | پنجشنبه 21 اسفند 1393 | 5 سال پیش1196 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید