چند روزي ست هوا سرد شده است گويا ،زمستان در راه است...

چند روزي ست هوا سرد شده است گويا ،زمستان در راه است...
  • چند روزي ست هوا سرد شده است گويا ،زمستان در راه است...
  • چند روزي ست هوا سرد شده است گويا ،زمستان در راه است...
  • چند روزي ست هوا سرد شده است گويا ،زمستان در راه است...
تصاويري از خودنمايي زمستان در روزهاي اوليه فصل جهت تماشاي تصاوير به لينک زير مراجعه کنيد. khanabadd.com www.khanabad.irkhanabadd.com10Facebook Google+ Twitter
تقی | پنجشنبه 21 اسفند 1393 | 5 سال پیش1151 بازدید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید